Poradnia antymobingowa

Jeżeli jesteś kreatywny, masz wiele pomysłów, posiadasz wiedzę i wyróżniasz się w otoczeniu, to znak że jesteś najlepszym kandydatem do …mobbingu.

Jeżeli:

 • Masz zakłócenia koncentracji
 • Czujesz bezsilność i apatię
 • Pojawiło się zwątpienie i bezsilność
 • Czujesz nadmierne pobudzenie
 • Poniżono lub ośmieszono Cię publicznie
 • Uniemożliwiono Ci wyrażenie swojego zdania
 • Pojawiły się problemy zdrowotne
 • Masz depresję i stany lękowe
 • Brakuje Ci motywacji do pracy
 • Doszło do utraty poczucia własnej wartości

To znaczy że jesteś prawdopodobnie mobbingowany!!!

Przeprowadż test Heinza Leymanna - zaznacz wszystko to co Cię może dotyczyć...

Oddziaływania zaburzające możliwości komunikowania się:

 • Ograniczanie przez przełożonego możliwości wypowiadania się
 • Stałe przerywanie wypowiedzi
 • Ograniczanie przez kolegów możliwości wypowiadania się
 • Reagowanie na uwagi krzykiem lub głośnym wymyślaniem i pomstowaniem
 • Ciągłe krytykowanie wykonywanej pracy
 • Ciągłe krytykowanie życia prywatnego
 • Napastowanie przez telefon
 • Ustne groźby i pogróżki
 • Groźby na piśmie
 • Ograniczanie kontaktu przez poniżające, upokarzające gesty i spojrzenia
 • Różnego rodzaju aluzje, bez jasnego wyrażania się wprost

Oddziaływania zaburzające stosunki społeczne:

 • Unikanie przez przełożonego rozmów z ofiarą
 • Nie dawanie możliwości odezwania się
 • W pomieszczeniu, gdzie ofiara pracuje, przesadzenie na miejsce z dala od kolegów
 • Zabronienie kolegom rozmów z ofiarą
 • Traktowanie jak powietrze

Działania mające na celu zaburzyć społeczny odbiór osoby:

 • Mówienie źle za plecami danej osoby
 • Rozsiewanie plotek
 • Podejmowanie prób ośmieszenia
 • Sugerowanie choroby psychicznej
 • Kierowanie na badanie psychiatryczne
 • Wyśmiewanie niepełnosprawności czy kalectwa
 • Parodiowanie sposobu chodzenia, mówienia lub gestów w celu ośmieszenia osoby
 • Nacieranie na polityczne albo religijne przekonania
 • Żarty i prześmiewanie życia prywatnego
 • Wyśmiewanie narodowości
 • Zmuszanie do wykonywania prac naruszających godność osobistą
 • Fałszywe ocenianie zaangażowania w pracy
 • Kwestionowanie podejmowanych decyzji
 • Wołanie na ofiarę używając sprośnych przezwisk lub innych wyrażeń, mających ją poniżyć
 • Zaloty lub słowne propozycje seksualne
 • Działania mające wpływ na jakość sytuacji życiowej i zawodowej:
 • Nie dawanie ofierze żadnych zadań do wykonania
 • Odbieranie prac, zadanych wcześniej do wykonania
 • Zlecanie wykonania prac bezsensownych
 • Dawanie zadań poniżej jego umiejętności
 • Zarzucanie wciąż nowymi pracami do wykonania
 • Polecenia wykonywania obraźliwych dla ofiary zadań
 • Dawanie zadań przerastających możliwości i kompetencje ofiary w celu jej zdyskredytowania

Działania mające szkodliwy wpływ na zdrowie ofiary:

 • Zmuszanie do wykonywania prac szkodliwych dla zdrowia
 • Grożenie przemocą fizyczną
 • Stosowanie niewielkiej przemocy fizycznej
 • Znęcanie się fizyczne
 • Przyczynianie się do ponoszenia kosztów, w celu zaszkodzenia poszkodowanemu
 • Wyrządzanie szkód psychicznych w miejscu zamieszkania, lub miejscu pracy ofiar
 • Działania o podłożu seksualnym

Jeśli zaznaczyłaś(eś) większość, to znaczy że możesz znajdować się w grupie podwyższonego ryzyka i już jesteś w Strefie Mobbingu.
Nie czekaj ! Zgłoś się do Poradni Antymobbingowej w Centrum Terapii .

Przyjdź! Osobom poszkodowanym zapewniamy indywidualne konsultacje i doradztwo;

 • Diagnoza zaawansowania mobbingu
 • Jak zapobiegać mobbingowi
 • Jak niwelować skutki mobbingu
 • Rozmowa wspierająca
 • Pomoc psychologiczna i psychiatryczna
 • Pomoc prawna
 • Mediacje
 • Udział w Grupie Wsparcia Antymobbingowego

Zadzwoń! Jeżeli masz problem z którym nie możesz sobie poradzić

Porady oraz konsultacje e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DAJEMY GWARANCJĘ PEŁNEJ ANONIMOWOŚCI ORAZ MOŻLIWEJ WSZELKIEJ POMOCY.

Nie milcz! Nie bądź bierny!
Walcz o szacunek i prawo do godnej pracy bez mobbingu !!!

Poradnia Antymobbingowa oferuje wysokiej jakości usługi:

 • szkoleniowe,
 • doradcze,
 • badawcze,

dla Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych

Głównym celem szkoleń jest poprawienie efektów zarządzania oraz jakości wykonywanej pracy.

  Szkolenia Antymobbingowe:
 • Mobbing w miejscu pracy
 • Mobbing w świetle prawa
 • Komunikacja interpersonalna
 • Jak radzić sobie ze stresem
 • Dyskryminacja
 • Konflikty w organizacji

Szkolenia mają na celu uruchomienie wszystkim skutecznych metod do przeciwdziałania mobbingowi.

Szkolenia Antymobbingowe dla kadry zarządzającej, menedżerów personalnych oraz osób kierujących zespołami;

 • Czy stać Cię na mobbing?
 • Skuteczne przeciwdziałanie mobbingowi
 • Antymobbingowa Komisja Pojednawcza
 • Etyka w pracy
 • Program Antymobbingowy dla Firm i Instytucji
 • Mobbing w świetle prawa
 • Wypalenie zawodowe

Uczestnicy szkoleń poszerzą i rozwiną wiedzę o profesjonalnym kształtowaniu polityki antymobbingowej, tworzeniu przyjaznego antydyskryminacyjnego środowiska pracy oraz przełożeniu tych działań na konkretne zyski finansowe.
Pokazujemy kierunki i narzędzia w dochodzeniu praw i roszczeń przed wymiarem sprawiedliwości.

Szkolenia odbywają się w Centrum Terapii lub MGA (Mobilna Grupa Antymobbingowa) w miejscu pracy, dysponujemy wyposażeniem audiowizualnym i technicznym do szkoleń zamkniętych „szytych na miarę i według potrzeb”.
Negocjujemy ceny i potrafimy się porozumieć w każdej sprawie.

Telefony kontaktowe

 • Siedziba ul. Barlickiego 2
  +48 343 67 50 37
 • Filia nr 1 Al. Pokoju 12
  +48 343 60 90 69

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek 8:00 - 20:00
 • Wtorek 8:00 - 20:00
 • Środa 8:00 - 20:00
 • Czwartek 8:00 - 20:00
 • Piątek 8:00 - 20:00