Kadra

Iwona Michalska - Wierusz
Dyrektor placówki, pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, certyfikowany praktyk NLP, psychoterapeuta w procesie certyfikacji Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - model systemowo-psychodynamiczny w Zakładzie Terapii Rodzin przy Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej o kierunku: zarządzanie placówkami ochrony zdrowia. Prowadzi terapię grupową i indywidualną dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz sesje rodzinne. W wolnych chwilach lubi czytać książki, zwłaszcza biograficzne i historyczne. Zajmuje się projektowaniem ogrodów.

Małgorzata Post
Kierownik ds. medycznych, pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończyła szkolenie: Krótkoterminowa terapia par. Proces zdrowienia w uzależnieniu. Diagnozuje i prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, prowadzi zajęcia profilaktyczne z zakresu uzależnienia.

Aneta Krysiak
Pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Posiada certyfikat w innowacyjnej metodzie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu w stacjonarnym leczeniu uzależnień alkoholowych osób dorosłych, w trakcie Studium Profesjonalnej Psychoterapii BSTF. Prowadzi terapię grupową i indywidualną dla osób uzależnionych od alkoholu.

Janina Cholewińska
Certyfikowany instruktor terapii uzależnień z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi. Laureatka nagrody Prezydenta miasta Częstochowy im. Władysława Biegańskiego za szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. Prowadzi zajęcia terapeutyczne w oddziale dziennym i indywidualne konsultacje pacjentów.

Aleksandra Kałwak
Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Uczestnik akredytowanego przez PTP kursu psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Agata Staszczyk
Pedagog resocjalizacji, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Diagnozuje, prowadzi terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Skończyła szkolenie z zakresu pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych.

Agnieszka Puś
Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Diagnozuje, prowadzi terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

Monika Psiuk
Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończyła kurs pomocy ofiarom przestępstw. Diagnozuje i prowadzi terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. . Skończyła szkolenie z zakresu pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych.

Aleksandra Paśnik
Psycholog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Diagnozuje, prowadzi terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych i ich rodzin. Skończyła szkolenie z zakresu pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych.

Patrycja Bujak
Pedagog resocjalizacji i profilaktyki uzależnień ze specjalistycznym językiem angielskim. Psychoterapeuta psychoanalityczny w trakcie procesu certyfikacji. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną demoralizacją. Prowadzi terapię grupową i indywidualną z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin oraz zajęcia terapeutyczne dla osób mających problemy z wyrażaniem złości.

Julia Świerczyńska - Ogłaza
Psycholog, pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończyła szkolenie z zakresu pracy metodą krótkiej interwencji oraz z zakresu interwencji kryzysowej. Prowadzi zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin oraz zajęcia terapeutyczne dla osób mających problemy z wyrażaniem złości.

Lidia Karasiewicz
Psycholog, psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - model systemowo - psychodynamiczny w Zakładzie Terapii Rodzin przy Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmuje się psychoterapia indywidualną, małżeńską i rodzinną. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Specjalista z zakresu psychologii transportu. Mediator, pasjonatka książek. Chętnie zasiada w sali, kinowej, operowej czy teatralnej.

Wojciech Jamrożkiewicz
Psycholog i psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym. Kwalifikacje zawodowe zdobyte w ramach Szkoły Treningu Umiejętności Psychospołecznych organizowanej przez Instytut Psychoterapii i Edukacji Integra w Brzegu oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej - organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne specjalistycznego 4 - letniego podyplomowego szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pełnię obowiązki psychologa w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną oraz grupową. W Centrum Terapii współprowadzę grupę DDA.

Dawid Sztajner
Psycholog, coach. Współprowadzi zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zajęcia terapeutyczne dla osób mających problem z wyrażaniem złości. Prowadzi program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem realizującym program Ministerstwa Sprawiedliwości. W wolnych chwilach poświęca się swojej pasji jaką jest sport.

Barbara Szwed
Instruktor terapii uzależnień. Prowadzi poradnictwo oraz zajmuje się dokumentacją i statystyką medyczną.

Jadwiga Szymczyk
Pracuje w rejestracji. Zajmuje się dokumentacją i statystyką medyczną.

Janusz Wierusz
Administrator bezpieczeństwa i informacji.

Włodzimierz Koniarski
Lek. med. specjalista psychiatra

Maciej Walasik
Lek. med. specjalista psychiatra

Michał Kowalczyk
Lek. medycyny, psychiatra w trakcie specjalizacji.

Telefony kontaktowe

 • Siedziba ul. Barlickiego 2
  +48 343 67 50 37
 • Filia nr 1 Al. Pokoju 12
  +48 343 60 90 69

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek 8:00 - 20:00
 • Wtorek 8:00 - 20:00
 • Środa 8:00 - 20:00
 • Czwartek 8:00 - 20:00
 • Piątek 8:00 - 20:00