• slide2
  • slide3
  • slide4
  • slide5
  • slide6

Uzależnienie

Zespół uzależnienia od alkoholu, zgodnie z kryteriami zawartymi w 10 edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (ICD 10) należy definiować jako wystąpienie przynajmniej trzech z następujących objawów, w okresie przynajmniej jednego miesiąca lub w ciągu ostatniego roku w kilkukrotnych okresach krótszych niż miesiąc:

  • Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia ("głód alkoholowy").
  • Upośledzenie zdolności kontrolowania zachowań związanych z piciem (upośledzenie zdolności powstrzymywania się od picia, trudności w zakończeniu picia, trudności w ograniczaniu ilości wypijanego alkoholu).
  • Fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego w sytuacji ograniczenia lub przerywania picia (drżenie, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunka, bezsenność, niepokój, w krańcowej postaci majaczenie drżenne) lub używanie alkoholu w celu uwolnienia się od objawów abstynencyjnych.
  • Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu, potrzeba spożywania zwiększonych dawek dla osiągnięcia oczekiwanego efektu.
  • Koncentracja życia wokół picia kosztem zainteresowań i obowiązków.
  • Uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw picia.

Czytaj więcej...

Współuzależnienie

Na każdą rodzinę możemy spojrzeć jak na działający według pewnych niepisanych reguł system, którego poszczególne elementy (członkowie rodziny), połączone są ze sobą więzią emocjonalną, mieszkaniową, prawną itd. Jeśli ten system jest zdrowy, wówczas cechuje go równowaga w podziale odpowiedzialności pomiędzy poszczególnymi osobami, komunikacja między nimi nie jest zaburzona, żyją w sposób otwarty wobec siebie i otoczenia, nie okłamują się, panuje w tym systemie wzajemność, która pozwala pomagać wspólnie temu członkowi rodziny, który tego aktualnie potrzebuje. Jeśli w rodzinie znajduje się alkoholik, to cały system ulega zaburzeniu. Zdrowy związek jest to więź osobista, relacja, która żyje, która się umacnia, jest to jakaś przestrzeń, która należy do tych osób. Przyjaciele, dzieci, praca jest poza ich relacją. Ich więź jest silniejsza niż kontakt ze światem Oboje deklarują Ty jesteś najważniejszy, Ty jesteś najważniejsza. Obie osoby dają równo. Współuzależnienie jest to zaburzenie relacji, w których jedna osoba używa substancji chemicznych

Czytaj więcej...

DDA

Dlaczego psychoterapia?

Psychoterapia DDA nie polega na leczeniu „nienormalności”. Potrzeba terapii jest zdrowym objawem i przejawem dojrzałości osoby, która chce lepiej zrozumieć siebie i rządzące nią mechanizmy. Podczas terapii nie cofniemy czasu i nie zmienimy przeszłości. Można zrobić jednak wiele w tym celu, aby przeszłość przestała rządzić naszym życiem. Będąc bardziej świadomi tego, co wpływa na nasze odczuwanie, myślenie i zachowanie stajemy się WOLNI – zyskujemy WOLNOŚĆ WYBORU. Możemy uniknąć zachowań dysfunkcyjnych i świadomie wybierać te funkcjonalne, tak, aby zaprowadzić ład i porządek w relacjach z bliskimi, traktowaniu samego siebie i w swoich planach. Możemy też znaleźć głęboko ukryte uczucia i przekonać się ze zdziwieniem, że nawet te przykre (lęk, smutek, złość) nie są w stanie nas zabić, a wręcz przeciwnie-pomagają nam bardziej świadomie cieszyć się życiem. Psychoterapia pomaga nam wyleczyć się z lęku przed „potworami”!